Ondergeschikte soorten

Soortnaam Wetenschappelijke naam
Haas Lepus europaeus
Schedel van haas Lepus europaeus (Cranium)
Muskusrat Ondatra zibethicus
Schedel van muskusrat Ondatra zibethicus (Cranium)
Konijn Oryctolagus cuniculus
Konijnenschedel Oryctolagus cuniculus (Cranium)
Konijnen- /hazenkeutel Oryctolagus cuniculus (faeces)
Rat Rattus norvegicus
Schedel van rat Rattus norvegicus (Cranium)