Ondergeschikte soorten

Soortnaam Wetenschappelijke naam
Hoektand van een zoogdier Carnivora (Caninus)
Pootafdruk van land zoogdier Carnivora (track)
Schedel van marter Martes spp (Cranium)
Das Meles meles
Schedel van das Meles meles (Cranium)
Schedel van vos Vulpes vulpes (Cranium)
Vossenpoep Vulpes vulpes (faeces)