Stichlingsartige Gasterosteiformes

Ondergeschikte soorten

Soortnaam Wetenschappelijke naam
Stekelbars Gasterosteus aculeatus
Tiendornige stekelbaars Pungitius pungitius
Zeestekelbaars Spinachia spinachia