Vondstmeldingen in DK, Rømø, Lakolk

Vondst Soort Kwadrant Punten
14.02.2020 Zeester DK, Rømø, Lakolk 4
14.02.2020 Heremietkreeft DK, Rømø, Lakolk 3
14.02.2020 Gewone slangster DK, Rømø, Lakolk 5
14.02.2020 Wervel van zoogdier DK, Rømø, Lakolk 6
02.02.2020 Wervel van vis DK, Rømø, Lakolk 4
02.02.2020 Emmer DK, Rømø, Lakolk 3
02.02.2020 Noordkromp DK, Rømø, Lakolk 5
02.02.2020 Kokkel DK, Rømø, Lakolk 1
02.02.2020 Ballonnen, ventiel, lint DK, Rømø, Lakolk 3
02.02.2020 Wijde mantel DK, Rømø, Lakolk 7
02.02.2020 Driehoekige parelmoerneut DK, Rømø, Lakolk 5
02.02.2020 Geknobbelde hartschelp DK, Rømø, Lakolk 10
02.02.2020 Witte boormossel DK, Rømø, Lakolk 4
02.02.2020 Japanse oester DK, Rømø, Lakolk 3
02.02.2020 Platte zeeuwse oester DK, Rømø, Lakolk 4
02.02.2020 Zeester DK, Rømø, Lakolk 4
19.01.2020 Purperslak DK, Rømø, Lakolk 6
19.01.2020 Platte zeeuwse oester DK, Rømø, Lakolk 4
19.01.2020 Witte boormossel DK, Rømø, Lakolk 4
19.01.2020 Knotswier DK, Rømø, Lakolk 4
19.01.2020 Siphon van zwaardschede DK, Rømø, Lakolk 5
19.01.2020 Penhoorn DK, Rømø, Lakolk 4
19.01.2020 Jonge pelikaansvoet DK, Rømø, Lakolk 5
19.01.2020 Gewone slangster DK, Rømø, Lakolk 5
19.01.2020 Koker van een schelpkokerworm DK, Rømø, Lakolk 2
19.01.2020 Glanzende tepelhoorn DK, Rømø, Lakolk 4
19.01.2020 Gewone trapgevel DK, Rømø, Lakolk 4
19.01.2020 Tepelhoorn DK, Rømø, Lakolk 5
19.01.2020 Wulk DK, Rømø, Lakolk 4
19.01.2020 Noordkromp DK, Rømø, Lakolk 5
19.01.2020 Zeester DK, Rømø, Lakolk 4
19.01.2020 Boorgaten van boormossel DK, Rømø, Lakolk 4
19.01.2020 Japanse oester DK, Rømø, Lakolk 3
19.01.2020 Turtons wenteltrap DK, Rømø, Lakolk 5
19.01.2020 Ruwe boormossel DK, Rømø, Lakolk 5
19.01.2020 Noordzeekrab DK, Rømø, Lakolk 5
22.11.2019 Hartegel; zeeklit DK, Rømø, Lakolk 4
22.11.2019 Kokkel DK, Rømø, Lakolk 1
22.11.2019 Grijze tapijtschelp DK, Rømø, Lakolk 8
22.11.2019 Platte slijkgaper DK, Rømø, Lakolk 3
22.11.2019 Nonnetje DK, Rømø, Lakolk 2
22.11.2019 Gewone wenteltrap DK, Rømø, Lakolk 5
22.11.2019 Penhoorn DK, Rømø, Lakolk 4
22.11.2019 Jonge pelikaansvoet DK, Rømø, Lakolk 5
22.11.2019 Gewone trapgevel DK, Rømø, Lakolk 4
22.11.2019 Noordkromp DK, Rømø, Lakolk 5
22.11.2019 Amerikaanse boormossel DK, Rømø, Lakolk 4
22.11.2019 Strandgaper DK, Rømø, Lakolk 3
12.11.2019 Penhoorn DK, Rømø, Lakolk 4
18.10.2019 Gewone slangster DK, Rømø, Lakolk 5
DK, Rømø, Lakolk
Alle vondsten in dit kwadrant