Maritiem milieu

Bijna alle soorten zeedieren kun je voor de kust aantreffen of op het strand aantreffen. Soms zijn er zelfs walvissen dichtbij de dijk of het strand te zien! Toch vestigen maar weinig soorten zich langdurig aan onze kusten.

Want het strand is voor vele organismen als een grote zandwoestijn met zware levensomstandigheden.  

We stellen enkele soortgroepen voor die wel regelmatig langs de kust voorkomen.

Niet snel te voet maar toch op het land: 
Zeehonden

Zwemmende zeezoogdieren met ademopening en zwemvinnen:
Walvissen

Recordduikers en luchtacrobaten:
Zeevogels

Soms in het water, soms op land:
Strandvogels

Overlevingskunstenaars:
Strandplanten

Bijna onzichtbaar in het zand:
Strandinsecten

Tijdloose vondsten aan de zee:
Strandstenen

Schatten aan strand

Fotoinformatie:

Auteurs Rainer Borcherding
Licentiehouder Schutzstation Wattenmeer
Licentie cc-by-sa 3.0