Strandstenen

Getuigen van de ijstijd

De zand van het strand zijn enigzins ook stenen, echter heel kleine stenen die meestal uit silicaat bestaan. Strandstenen bieden echter een bijna onbeperkt diversiteit van verschillende steensoorten, die tijdens de ijstijden vanuit geheel Skaninavië door gletsjerts naar Europa getransporteerd werden.

Een mooie hoeveelheid steensoorten

Basalt, graniet, glimmer, vuursteen en nog meer soorten van minder bekende gesteenten omzomen de oevers van de Oostzee – en zijn gedeeltelijk ook aan de Noordzee te vinden.

Er zijn honderden verschillenden steensoorten uit die een fossiel kan bestaan. Echter vind je in de Beach Explorer alleen de algemeenste steensoorten terug.

Als je meer wilt te weten komen over strandstenen vind hier verdere informatie:

www.strandsteine.de

Kliffen baren stenen

Fotoinformatie:

Auteurs Rainer Borcherding
Licentiehouder Schutzstation Wattenmeer
Licentie aanwijzing Das Copyright liegt beim Autor
Licentie cc-by-sa 3.0