Vondstmeldingen in SH, Sylt, Westerland

Vondst Soort Kwadrant Punten
15.02.2020 Rugschild van zeekat SH, Sylt, Westerland 4
15.02.2020 Wulk SH, Sylt, Westerland 4
15.02.2020 Hartegel; zeeklit SH, Sylt, Westerland 4
15.02.2020 Hauwwier SH, Sylt, Westerland 7
15.02.2020 Professioneel handschoenen SH, Sylt, Westerland 3
15.02.2020 Wulk eieren SH, Sylt, Westerland 3
15.02.2020 Schaar van noordzeekrab SH, Sylt, Westerland 5
15.02.2020 Grote strandschelp SH, Sylt, Westerland 5
15.02.2020 Stevige strandschelp SH, Sylt, Westerland 4
15.02.2020 Versteende zee-egel SH, Sylt, Westerland 6
15.02.2020 Touwtjes en koord (diameter < 1 cm) SH, Sylt, Westerland 2
14.02.2020 Zeeanjelier SH, Sylt, Westerland 4
14.02.2020 Gewone spinkrab SH, Sylt, Westerland 5
13.02.2020 Wijde mantel SH, Sylt, Westerland 8
12.02.2020 Jan van Gent SH, Sylt, Westerland 5
07.02.2020 Nonnetje SH, Sylt, Westerland 6
06.02.2020 Eendenmossel SH, Sylt, Westerland 4
04.02.2020 Barnsteen SH, Sylt, Westerland 6
04.02.2020 Kauw SH, Sylt, Westerland 5
04.02.2020 Zwarte kraai SH, Sylt, Westerland 4
04.02.2020 Amerikaanse boormossel SH, Sylt, Westerland 4
04.02.2020 Blaasjesloos blaaswier SH, Sylt, Westerland 2
04.02.2020 Blaaswier SH, Sylt, Westerland 1
04.02.2020 Knotswier SH, Sylt, Westerland 4
04.02.2020 Riemwier SH, Sylt, Westerland 5
04.02.2020 Schoen rechts SH, Sylt, Westerland 3
04.02.2020 Pelikaansvoet SH, Sylt, Westerland 6
04.02.2020 Eendemossel schelpen SH, Sylt, Westerland 9
04.02.2020 Rugschild van zeekat SH, Sylt, Westerland 4
03.02.2020 Eendenmossel SH, Sylt, Westerland 4
28.01.2020 Brandgans SH, Sylt, Westerland 2
28.01.2020 Rotgans SH, Sylt, Westerland 4
28.01.2020 Grauwe gans SH, Sylt, Westerland 2
28.01.2020 Eendenmossel SH, Sylt, Westerland 4
28.01.2020 Drieteenstrandloper SH, Sylt, Westerland 3
28.01.2020 Kleine rietgans SH, Sylt, Westerland 5
28.01.2020 Bonte strandloper SH, Sylt, Westerland 2
28.01.2020 Steenloper SH, Sylt, Westerland 3
28.01.2020 Grote zilverreiger SH, Sylt, Westerland 5
25.01.2020 Jonge pelikaansvoet SH, Sylt, Westerland 0
25.01.2020 Jonge pelikaansvoet SH, Sylt, Westerland 5
25.01.2020 Blauwe reiger SH, Sylt, Westerland 4
25.01.2020 Tonnen en tekens SH, Sylt, Westerland 5
24.01.2020 Zilvermeeuw, vleugel SH, Sylt, Westerland 2
24.01.2020 Borstbeen van vogel SH, Sylt, Westerland 5
24.01.2020 Pelikaansvoet SH, Sylt, Westerland 6
24.01.2020 Wulp SH, Sylt, Westerland 2
24.01.2020 Wilde eend SH, Sylt, Westerland 2
24.01.2020 Smient SH, Sylt, Westerland 2
24.01.2020 Eidereend SH, Sylt, Westerland 1
SH, Sylt, Westerland
Alle vondsten in dit kwadrant