Vondstmeldingen in NDS, Ems, Emden

Vondst Soort Kwadrant Punten
01.12.2019 Meerkoet NDS, Ems, Emden 3
01.12.2019 Waterhoen NDS, Ems, Emden 3
01.12.2019 Wilde eend NDS, Ems, Emden 2
25.11.2019 Fuut NDS, Ems, Emden 5
25.11.2019 Aalscholver NDS, Ems, Emden 2
25.11.2019 Wilde eend NDS, Ems, Emden 2
25.11.2019 Meerkoet NDS, Ems, Emden 3
25.11.2019 Waterhoen NDS, Ems, Emden 3
28.10.2019 Grote zilverreiger NDS, Ems, Emden 5
13.09.2019 Grauwe gans NDS, Ems, Emden 2
13.09.2019 Bergeend NDS, Ems, Emden 2
13.09.2019 Krakeend NDS, Ems, Emden 4
13.09.2019 Smient NDS, Ems, Emden 3
13.09.2019 Wulp NDS, Ems, Emden 2
13.09.2019 Kleine mantelmeeuw NDS, Ems, Emden 2
16.06.2019 Tureluur NDS, Ems, Emden 2
28.05.2019 Kleine mantelmeeuw NDS, Ems, Emden 2
26.05.2019 Meerkoet NDS, Ems, Emden 3
26.05.2019 Krakeend NDS, Ems, Emden 4
26.05.2019 Rosse grutto NDS, Ems, Emden 4
26.05.2019 Kluut NDS, Ems, Emden 3
26.05.2019 Nijlgans NDS, Ems, Emden 4
25.05.2019 Bergeend NDS, Ems, Emden 2
25.05.2019 Kuifeend NDS, Ems, Emden 4
18.05.2019 Bergeend NDS, Ems, Emden 2
18.05.2019 Krakeend NDS, Ems, Emden 4
18.05.2019 Groenpootruiter NDS, Ems, Emden 5
18.05.2019 Tapuit NDS, Ems, Emden 4
28.04.2019 Mantelmeeuw NDS, Ems, Emden 4
01.04.2019 Witte kwikstaart NDS, Ems, Emden 3
23.03.2019 Grauwe gans NDS, Ems, Emden 2
23.03.2019 Rotgans NDS, Ems, Emden 3
23.03.2019 Slobeend NDS, Ems, Emden 4
23.03.2019 Eidereend NDS, Ems, Emden 2
23.03.2019 Fazant NDS, Ems, Emden 3
23.03.2019 Grote zilverreiger NDS, Ems, Emden 5
23.03.2019 Kievit NDS, Ems, Emden 2
23.03.2019 Grutto NDS, Ems, Emden 3
23.03.2019 Kleine mantelmeeuw NDS, Ems, Emden 3
23.03.2019 Ruigpootbuizerd NDS, Ems, Emden 7
03.03.2019 Scholekster NDS, Ems, Emden 2
02.03.2019 Scholekster NDS, Ems, Emden 2
01.03.2019 Bruine kiekendief NDS, Ems, Emden 5
01.03.2019 Bontbekplevier NDS, Ems, Emden 5
01.03.2019 Scholekster NDS, Ems, Emden 2
28.02.2019 Scholekster NDS, Ems, Emden 2
27.02.2019 Scholekster NDS, Ems, Emden 2
26.02.2019 Scholekster NDS, Ems, Emden 2
25.02.2019 Scholekster NDS, Ems, Emden 2
23.02.2019 Scholekster NDS, Ems, Emden 2
NDS, Ems, Emden
Alle vondsten in dit kwadrant