Ondergeschikte soorten

Soortnaam Wetenschappelijke naam
Grote zilverreiger Ardea alba
Grote zilverreiger, vleugel Ardea alba (ala)
Grote zilverreiger, schedel Ardea alba (cranium)
Grote zilverreiger, ei Ardea alba (ovum)
Blauwe reiger Ardea cinerea
Blauwe reiger, vleugel Ardea cinerea (ala)
Blauwe reiger, schedel Ardea cinerea (cranium)
Blauwe reiger, ei Ardea cinerea (ovum)
Schedel van reiger, ooievaar, flamingo Ardeidae & Co (Cranium)
Schedel van en reiger Ardeidae (Cranium)
Pootafdruk van een reiger Ardeidae (track)
Roerdomp Botaurus stellaris
Roerdomp, vleugel Botaurus stellaris (ala)
Roerdomp, schedel Botaurus stellaris (cranium)
Roerdomp, ei Botaurus stellaris (ovum)
Kleine zilverreiger Egretta garzetta
Kleine zilverreiger, vleugel Egretta garzetta (ala)
Kleine zilverreiger, schedel Egretta garzetta (cranium)