Ondergeschikte soorten

Soortnaam Wetenschappelijke naam
Oeverloper Actitis hypoleucos
Oeverloper, vleugel Actitis hypoleucos (ala)
Oeverloper, schedel Actitis hypoleucos (cranium)
Oeverloper, ei Actitis hypoleucos (ovum)
Steenloper Arenaria interpres
Steenloper, vleugel Arenaria interpres (ala)
Steenloper, schedel Arenaria interpres (cranium)
Steenloper, ei Arenaria interpres (ovum)
Drieteenstrandloper Calidris alba
Drieteenstrandloper, vleugel Calidris alba (ala)
Drieteenstrandloper, schedel Calidris alba (cranium)
Bonte strandloper Calidris alpina
Bonte strandloper, vleugel Calidris alpina (ala)
Bonte strandloper, schedel Calidris alpina (cranium)
Fourageerspoor van bonte strandloper Calidris alpina (holes)
Bonte strandloper, ei Calidris alpina (ovum)
Kanoetstrandloper Calidris canutus
Kanoetstrandloper, vleugel Calidris canutus (ala)
Kanoetstrandloper, schedel Calidris canutus (cranium)
Krombekstrandloper Calidris ferruginea
Krombekstrandloper, vleugel Calidris ferruginea (ala)
Krombekstrandloper, schedel Calidris ferruginea (cranium)
Paarse strandloper Calidris maritima
Paarse strandloper, vleugel Calidris maritima (ala)
Paarse strandloper, schedel Calidris maritima (cranium)
Kleine strandloper Calidris minuta
Kleine strandloper, vleugel Calidris minuta (ala)
Kleine strandloper, schedel Calidris minuta (cranium)
Temmincks strandloper Calidris temminckii
Temmincks strandloper, vleugel Calidris temminckii (ala)
Temmincks strandloper, schedel Calidris temminckii (cranium)
Vleugel van waadvogel Charadriiformes (Alae)
Poot van waadvogel Charadriiformes (feet)
Voetafdruk waadvogel Charadriiformes (track)
Seltsamer Watvogel Charadrius spec
Watersnip Gallinago gallinago
Watersnip, vleugel Gallinago gallinago (ala)
Watersnip, schedel Gallinago gallinago (cranium)
Watersnip, ei Gallinago gallinago (ovum)
Breedbekstrandloper Limicola falcinellus
Breedbekstrandloper, vleugel Limicola falcinellus (ala)
Rosse grutto Limosa lapponica
Rosse grutto, vleugel Limosa lapponica (ala)
Rosse grutto, schedel Limosa lapponica (cranium)
Grutto Limosa limosa
Grutto, vleugel Limosa limosa (ala)
Grutto, schedel Limosa limosa (cranium)
Grutto, ei Limosa limosa (ovum)
Bokje Lymnocryptes minimus
Bokje, vleugel Lymnocryptes minimus (ala)
Bokje, schedel Lymnocryptes minimus (cranium)
Wulp Numenius arquata
Wulp, vleugel Numenius arquata (ala)
Wulp, schedel Numenius arquata (cranium)
Gat gemaakt door wulp Numenius arquata (holes)
Wulp, ei Numenius arquata (ovum)
Regenwulp Numenius phaeopus
Regenwulp, vleugel Numenius phaeopus (ala)
Regenwulp, schedel Numenius phaeopus (cranium)
Kemphaan Philomachus pugnax
Kemphaan, vleugel Philomachus pugnax (ala)
Kemphaan, schedel Philomachus pugnax (cranium)
Kemphaan, ei Philomachus pugnax (ovum)
Vleugel van steltloper Scolopacidae (Alae)
Schedel van steltloper Scolopacidae gen spec (Cranium)
Houtsnip Scolopax rusticola
Houtsnip, vleugel Scolopax rusticola (ala)
Houtsnip, schedel Scolopax rusticola (cranium)
Houtsnip, ei Scolopax rusticola (ovum)
Zwarte ruiter Tringa erythropus
Zwarte ruiter, vleugel Tringa erythropus (ala)
Zwarte ruiter, schedel Tringa erythropus (cranium)
Bosruiter Tringa glareola
Bosruiter, vleugel Tringa glareola (ala)
Bosruiter, schedel Tringa glareola (cranium)
Groenpootruiter Tringa nebularia
Groenpootruiter, vleugel Tringa nebularia (ala)
Groenpootruiter, schedel Tringa nebularia (cranium)
Witgatje Tringa ochropus
Witgatje, vleugel Tringa ochropus (ala)
Witgatje, schedel Tringa ochropus (cranium)
Witgatje, ei Tringa ochropus (ovum)
Tureluur Tringa totanus
Tureluur, vleugel Tringa totanus (ala)
Tureluur, schedel Tringa totanus (cranium)
Tureluur, ei Tringa totanus (ovum)
Terekruiter Xenus cinereus
Terekruiter, vleugel Xenus cinereus (ala)
Terekruiter, schedel Xenus cinereus (cranium)