Ondergeschikte soorten

Soortnaam Wetenschappelijke naam
Mandarijneend Aix galericulata
Mandarijneend, vleugel vrouwtje Aix galericulata (ala feminae)
Mandarijneend, vleugel mannetje Aix galericulata (ala masculi)
Mandarijneend, schedel Aix galericulata (cranium)
Nijlgans Alopochen aegyptiaca
Nijlgans, vleugel Alopochen aegyptiaca (ala)
Nijlgans, schedel Alopochen aegyptiaca (cranium)
Nijlgans, ei Alopochen aegyptiacus (ovum)
Pijlstaart Anas acuta
Pijlstaart, vleugel Anas acuta (ala)
Pijlstaart, schedel Anas acuta (cranium)
Slobeend Anas clypeata
Slobeend, vleugel Anas clypeata (ala)
Slobeend, schedel Anas clypeata (cranium)
Slobeend, ei Anas clypeata (ovum)
Wintertaling Anas crecca
Wintertaling, vleugel Anas crecca (ala)
Wintertaling, schedel Anas crecca (cranium)
Wintertaling, ei Anas crecca (ovum)
Raadselachtig eend Anas incognita
Smient Anas penelope
Smient, vleugel vrouwtje Anas penelope (ala feminae)
Smient, vleugel mannetje Anas penelope (ala masculi)
Smient, schedel Anas penelope (cranium)
Wilde eend Anas platyrhynchos
Wilde eend, vleugel Anas platyrhynchos (ala)
Wilde eend, schedel Anas platyrhynchos (cranium)
Wilde eend, ei Anas platyrhynchos (ovum)
Zomertaling Anas querquedula
Zomertaling, vleugel Anas querquedula (ala)
Zomertaling, schedel Anas querquedula (cranium)
Zomertaling, ei Anas querquedula (ovum)
Krakeend Anas strepera
Krakeend, vleugel Anas strepera (ala)
Krakeend, schedel Anas strepera (cranium)
Eendenvleugel Anatidae (Alae)
Eendenschedel Anatidae (Cranium)
Ganzenpoep Anatidae (faeces)
Eendenpoot Anatidae (feet)
Pootafdruk eend Anatidae (holes)
Kolgans Anser albifrons
Kolgans, vleugel Anser albifrons (ala)
Kolgans, schedel Anser albifrons (cranium)
Grauwe gans Anser anser
Grauwe gans, vleugel Anser anser (ala)
Grauwe gans, schedel Anser anser (cranium)
Grauwe gans, ei Anser anser (ovum)
Kleine rietgans Anser brachyrhynchus
Kleine rietgans, vleugel Anser brachyrhynchus (ala)
Kleine rietgans, schedel Anser brachyrhynchus (cranium)
Dwerggans Anser erythropus
Dwerggans, vleugel Anser erythropus (ala)
Dwerggans, schedel Anser erythropus (cranium)
Rietgans Anser fabalis
Rietgans, vleugel Anser fabalis (ala)
Rietgans, schedel Anser fabalis (cranium)
Indische gans Anser indicus
Indische gans, vleugel Anser indicus (ala)
Indische gans, schedel Anser indicus (cranium)
Vleugel van zangvogel of ganzen Anser spp (Alae)
Tafeleend Aythya ferina
Tafeleend, vleugel Aythya ferina (ala)
Tafeleend, schedel Aythya ferina (cranium)
Kuifeend Aythya fuligula
Kuifeend, vleugel Aythya fuligula (ala)
Kuifeend, schedel Aythya fuligula (cranium)
Kuifeend, ei Aythya fuligula (ovum)
Toppereend Aythya marila
Toppereend, vleugel Aythya marila (ala)
Toppereend, schedel Aythya marila (cranium)
Witoogeend Aythya nyroca
Witoogeend, vleugel Aythya nyroca (ala)
Witoogeend, schedel Aythya nyroca (cranium)
Rotgans Branta bernicla
Rotgans, vleugel Branta bernicla (ala)
Rotgans, vleugel jonge vogel Branta bernicla (ala iuvenilis)
Rotgans, schedel Branta bernicla (cranium)
Canadese gans Branta canadensis
Canadese gans, vleugel Branta canadensis (ala)
Canadese gans, schedel Branta canadensis (cranium)
Raadselachtig gans Branta incognita
Brandgans Branta leucopsis
Brandgans, vleugel Branta leucopsis (ala)
Brandgans, schedel Branta leucopsis (cranium)
Roodhalsgans Branta ruficollis
Roodhalsgans, vleugel Branta ruficollis (ala)
Roodhalsgans, schedel Branta ruficollis (cranium)
Brilduiker Bucephala clangula
Brilduiker, vleugel Bucephala clangula (ala)
Brilduiker, schedel Bucephala clangula (cranium)
Ijseend Clangula hyemalis
Ijseend, vleugel Clangula hyemalis (ala)
Ijseend, schedel Clangula hyemalis (cranium)
Kleine zwaan Cygnus columbianus
Kleine zwaan, vleugel Cygnus columbianus (ala)
Kleine zwaan, schedel Cygnus columbianus (cranium)
Wilde zwaan Cygnus cygnus
Wilde zwaan, vleugel Cygnus cygnus (ala)
Wilde zwaan, schedel Cygnus cygnus (cranium)
Zwanenpoep Cygnus (faeces)
Knobbelzwaan Cygnus olor
Knobbelzwaan, vleugel Cygnus olor (ala)
Knobbelzwaan, schedel Cygnus olor (cranium)
Knobbelzwaan, ei Cygnus olor (ovum)
Grote zeeëend Melanitta fusca
Grote zeeëend, vleugel Melanitta fusca (ala)
Grote zeeëend, schedel Melanitta fusca (cranium)
Zwarte zeeëend Melanitta nigra
Zwarte zeeëend, vleugel vrouwtje Melanitta nigra (ala feminae)
Zwarte zeeëend, vleugel mannetje Melanitta nigra (ala masculi)
Zwarte zeeëend, schedel Melanitta nigra (cranium)
Nonnetje Mergellus albellus
Nonnetje, vleugel vrouwtje Mergellus albellus (ala feminae)
Nonnetje, vleugel mannetje Mergellus albellus (ala masculi)
Nonnetje, schedel Mergellus albellus (cranium)
Grote zaagbek Mergus merganser
Grote zaagbek, vleugel vrouwtje Mergus merganser (ala feminae)
Grote zaagbek, vleugel mannetje Mergus merganser (ala masculi)
Grote zaagbek, schedel Mergus merganser (cranium)
Grote zaagbek, ei Mergus merganser (ovum)
Middelste zaagbek Mergus serrator
Middelste zaagbek, vleugel vrouwtje Mergus serrator (ala feminae)
Middelste zaagbek, vleugel mannetje Mergus serrator (ala masculi)
Middelste zaagbek, schedel Mergus serrator (cranium)
Middelste zaagbek, ei Mergus serrator (ovum)
Schedel van zaagbek Mergus spp (Cranium)
Eidereend Somateria mollissima
Eidereend, vleugel vrouwtje Somateria mollissima (ala feminae)
Eidereend, vleugel mannetje Somateria mollissima (ala masculi)
Eidereend, schedel Somateria mollissima (cranium)
Eidereend, ei Somateria mollissima (ovum)
Bergeend Tadorna tadorna
Bergeend, vleugel Tadorna tadorna (ala)
Bergeend, vleugel jonge vogel Tadorna tadorna (ala iuvenilis)
Bergeend, schedel Tadorna tadorna (cranium)
Bergeend, ei Tadorna tadorna (ovum)