Pelikanartige Pelecaniformes

Ondergeschikte soorten

Soortnaam Wetenschappelijke naam
Jan van Gent Morus bassanus
Jan van Gent, vleugel Morus bassanus (ala)
Jan van Gent, vleugel jonge vogel Morus bassanus (ala iuvenilis)
Jan van Gent, schedel Morus bassanus (cranium)
Jan van Gent, ei Morus bassanus (ovum)
Aalscholver Phalacrocorax carbo
Aalscholver, vleugel Phalacrocorax carbo (ala)
Aalscholver, schedel Phalacrocorax carbo (cranium)
Aalscholver, ei Phalacrocorax carbo (ovum)
Pootafdruk van aalscholver Phalacrocorax carbo (track)
Poot van een Jan van Gent Sulidae (feet)