Ondergeschikte soorten

Soortnaam Wetenschappelijke naam
Grote engelwortel Angelica archangelica litoralis
Fijn goudscherm Bupleurum tenuissimum
Echte karwij Carum carvi
Zeevenkel Crithmum maritimum
Blauwe zeedistel Eryngium maritimum
Zilt torkruid Oenanthe lachenalii