Ondergeschikte soorten

Soortnaam Wetenschappelijke naam
Smalle, succulente (dikke, 'vettige') bladeren Amaranthaceae
Engels gras Armeria maritima
Kustmelde Atriplex glabriuscula
Gelobde melde Atriplex laciniata
Strandmelde Atriplex littoralis
Spiesmelde Atriplex longipes
Spiesmelde Atriplex prostrata
Ruig zoutkruid Bassia hirsuta
Strandbiet Beta vulgaris
Watercrassula Crassula helmsii
Gesteelde zoutmelde Halimione pedunculata
Gewone zoutmelde Halimione portulacoides
Zeepostelein Honckenya peploides
Lamsoor Limonium vulgare
Spatelvormig blad Plumbaginaceae
Zandvarkensgras Polygonum oxyspermum
Krulzuring Rumex crispus
Zeevetmuur Sagina maritima
Sierlijke vetmuur Sagina nodosa
Kortarige zeekraal Salicornia europaea
Langarige zeekraal Salicornia procumbens
Loogkruid Salsola kali
Gerande schijnspurrie Spergularia media
Zilte schijnspurrie Spergularia salina
Schorrenkruid Suaeda maritima