Ondergeschikte soorten

Soortnaam Wetenschappelijke naam
Fiorin-gras Agrostis stolonifera
Helm Ammophila arenaria
Rode bies Blysmus rufus
Heen Bolboschoenus maritimus
Zilte zegge Carex distans
Kwelderzegge Carex extensa
Kamgras Cynosurus cristatus
Biestarwegras Elymus farctus
Bal van zeekweek Elymus pycnanthus
Zeekweek Elymus pycnanthus (seaball)
Rood zwenkgras Festuca rubra litoralis
Kwispelgerst Hordeum jubatum
Zeegerst Hordeum marinum
Veldgerst Hordeum secalinum
Zilte greppelrus Juncus ambiguus
Platte rus Juncus compressus
Zilte rus Juncus gerardii
Zeerus Juncus maritimus
Zandhaver Leymus arenarius
Dunstaart Parapholis strigosa
Riet Phragmites australis
Lijnformige bladeren Poaceae, Cyperaceae, Juncaceae
Stomp kweldergras Puccinellia distans
Gewoon kweldergras Puccinellia maritima
Stekende bies Schoenoplectus americanus
Bastaardbies Schoenoplectus carinatus
Ruwe bies Schoenoplectus tabernaemontani
Driekantige bies Schoenoplectus triqueter
Knopbies Schoenus nigricans
Engels slijkgras Spartina anglica