Ondergeschikte soorten

Soortnaam Wetenschappelijke naam
Gele hoornpapaver Glaucium flavum
Zilte waterranonkel Ranunculus baudotii
Behaarde boterbloem Ranunculus sardous
Grote ratelaar Rhinanthus serotinus