Ondergeschikte soorten

Soortnaam Wetenschappelijke naam
Vissersboei Netzboje
Visnet drijver Netzschwimmer
Professioneel handschoenen OSPAR Kategorie 113
Stukken net < 50 cm OSPAR Kategorie 115
Stukken net > 50 cm OSPAR Kategorie 116
Krabbenfuiken en kreeftenfuiken OSPAR Kategorie 26
Oesternetten en mosselzakken OSPAR Kategorie 28
Ingesneden plastic zak van mosselkweekculturen OSPAR Kategorie 30
Viskrat OSPAR Kategorie 34
Hengeldraad OSPAR Kategorie 35
Light sticks OSPAR Kategorie 36
Drijvers en boeien OSPAR Kategorie 37,1
Hengel gewicht OSPAR Kategorie 80