Ondergeschikte soorten

Soortnaam Wetenschappelijke naam
Glazenmakers Aeshnidae gen spec
Heidelibellen Sympetrum spp
St. Jansvlinders (algemeen) Zygoptera gen spec