Temmincks strandloper (Calidris temminckii)

DE: Temminckstrandläufer EN: Temminck's stint DK: Temmincksryle
Kaart: GBIF
Verspreiding inheems
Foto van deze soort:
Temmincks strandloper Verdere foto's