Pantser van noordzeekrab (Cancer pagurus (Carapax))

DE: Panzer Taschenkrebs EN: Edible crab carapax DK: Taskekrabbeskjold
Kaart: GBIF
Verspreiding inheems
Foto van deze soort:
Pantser van noordzeekrab Verdere foto's