Noordzeekrab, kieuwen (Cancer pagurus Exuvie)

DE: Kiemenblätter Taschenkrebs EN: Edible crab gills DK: Kiemenblätter Taschenkrebs
Vondstfrequentie nog geen vondsten van deze soort , Verspreidingskaart
Status
heimisch
Classificatie Zehnfußkrebse
Noordzeekrab, kieuwen in de WoRMS-Databank