Boorspons jong (Cliona celata (holes, young))

DE: Löcher Bohrschwamm jung EN: Boring sponge young DK: Boresvamp ung
Kaart: GBIF
Verspreiding inheems
Foto van deze soort:
Boorspons jong Verdere foto's