Kleine zwaan (Cygnus columbianus)

DE: Zwergschwan EN: Bewick's swan DK: Pibesvane
Kaart: GBIF
Verspreiding inheems