Knobbelzwaan, vleugel (Cygnus olor (ala))

DE: Flügel Höckerschwan EN: Mute swan, wing DK: Knopsvane, vinge
Kaart: GBIF
Verspreiding inheems
Foto van deze soort:
Knobbelzwaan, vleugel Verdere foto's