Zilte greppelrus (Juncus ambiguus)

DE: Froschbinse EN: Frog rush DK: Klæg-siv
Kaart: GBIF
Verspreiding inheems
Foto van deze soort:
Zilte greppelrus Verdere foto's