Zeeklei (Kleiklumpen)

DE: Kleiklumpen EN: Clay ball DK: Lerklump
Korte beschrijving hier en daar, veel voorkomend
Vondstfrequentie 35 vondstmeldingen
Verspreiding inheems
Status
heimisch
Classificatie Geologische Funde
Foto van deze soort:

Fotoinformatie: Zeeklei

Auteurs Rainer Borcherding
Licentiehouder Schutzstation Wattenmeer
Licentie aanwijzing Copyrighted Material; the copyright remains with the author (not this web publication)
Licentie cc-by-sa 3.0
Verdere foto's