Bokje, schedel (Lymnocryptes minimus (cranium))

DE: Schädel Zwergschnepfe EN: Jack snipe, skull DK: Enkeltbekkasin kranium
Kaart: GBIF
Verspreiding inheems
Foto van deze soort:
Bokje, schedel Verdere foto's