Brakwatermossel (Mytilopsis leucophaeata)

DE: Brackwassermuschel EN: Dark false mussel DK: Brakvandmusling
Kaart: GBIF
Verspreiding geïntroduceerd
Foto van deze soort:
Brakwatermossel Verdere foto's