Schedel van muskusrat (Ondatra zibethicus (Cranium))

DE: Schädel Bisam EN: Muskrat skull DK: Bisamrotte kranium