Schorgoudhaantje (Phaedon concinnus)

DE: Löffelkraut-Blattkäfer EN: Scurvy-grass leaf beetle DK: Kokleare bladbille
Kaart: GBIF
Verspreiding inheems
Foto van deze soort:
Schorgoudhaantje Verdere foto's