Aalscholver (Phalacrocorax carbo)

DE: Kormoran EN: Great cormorant DK: Skarv
Kaart: GBIF
Verspreiding inheems
Foto van deze soort:
Aalscholver Verdere foto's