Groenpootruiter (Tringa nebularia)

DE: Grünschenkel EN: Common greenshank DK: Hvidklire