Gewelfd zeesla (Ulva curvata)

DE: Girlanden-Meersalat EN: Garland sea lattuce DK: Bred rørhinde