Wrattige venusschelp (Venus verrucosa)

DE: Warzige Venusmuschel EN: Warty venus shell DK: Ru venusmusling
Kaart: GBIF
Verspreiding inheems
Foto van deze soort:
Wrattige venusschelp Verdere foto's