Mandarinand kranium (Aix galericulata (cranium))

DE: Schädel Mandarinente EN: Mandarin duck, skull NL: Mandarijneend, schedel
Kort: GBIF
Udbredelse indslæbt
Foto af kendetegn:
Mandarinand kranium Flere billeder