Skærpiber (Anthus petrosus)

DE: Strandpieper EN: Rock pipit NL: Oeverpieper
Kort beskrivelse Small brown madow bird, breast spots dull, legs dark
Del profil Skærpiber, vinge
Indberetning hyppighed 21 indberetninger , udbredelseskort
Udbredelse
Europa, Brut in Skandinavien indfødt
Status
heimisch
Klima krav
wohl wenig empfindlich Die Art ist vermutlich gegen Temperaturänderungen wenig empfindlich
Klassifikation Singvögel
Skærpiber i WoRMS-databasen
Foto af kendetegn:

Billedeinformationer: Skærpiber

Forfattere Felix Timmermann
Copyright ejer Verein Jordsand
Copyright henvisning Copyrighted Material; the copyright remains with the author (not this web publication)
Licens cc-by-sa 3.0
Flere billeder