Ellipseformet astartemusling (Astarte elliptica)

DE: Elliptische Astarte EN: Oval astarte NL: Ovale astarte
Kort: GBIF
Udbredelse indfødt
Foto af kendetegn:
Ellipseformet astartemusling Flere billeder