Skal fra rur (Balanidae gen spp)

DE: Seepockenklappe EN: Barnacle fragment NL: Zeepokken klep