Almindelig boremusling (Barnea candida)

DE: Weiße Bohrmuschel EN: White piddock NL: Witte boormossel