Almindelig Ryle, vinge (Calidris alpina (ala))

DE: Flügel Alpenstrandläufer EN: Dunlin, wing NL: Bonte strandloper, vleugel
Kort: GBIF
Udbredelse indfødt
Foto af kendetegn:
Almindelig Ryle, vinge Flere billeder