Furet langhals (Dosima fascicularis)

DE: Schaumfloß-Entenmuschel EN: Buoy barnacle NL: Geplooide eendenmossel