Spor efter køretøj (Fahrzeug (track))

DE: Fahrzeugspur EN: Vehicle track NL: Spoor van een voertuig