Dværgfalk kranium (Falco columbarius (cranium))

DE: Schädel Merlin EN: Merlin, skull NL: Smelleken, schedel
Kort: GBIF
Udbredelse indfødt
Foto af kendetegn:
Dværgfalk kranium Flere billeder