Grønbenet rørhøne, vinge (Gallinula chloropus (ala))

DE: Flügel Teichralle EN: Common moorhen, wing NL: Waterhoen, vleugel

Ingen billeder fundet