Stilkløs kilebæger (Halimione portulacoides)

DE: Portulak-Keilmelde EN: Sea purslane NL: Gewone zoutmelde
Kort: GBIF
Udbredelse indfødt
Foto af kendetegn:
Stilkløs kilebæger Flere billeder