Remmetang (Himanthalia elongata)

DE: Riementang EN: Thongweed NL: Riemwier