Sorthovedet måge, vinge (Larus melanocephalus (ala))

DE: Flügel Schwarzkopfmöwe EN: Mediterranean gull, wing adult bird NL: Zwartkopmeeuw, vleugel
Kort: GBIF
Udbredelse indvandrer
Foto af kendetegn:
Sorthovedet måge, vinge Flere billeder