Sorthovedet måge kranium (Larus melanocephalus (cranium))

DE: Schädel Schwarzkopfmöwe EN: Mediterranean gull, skull NL: Zwartkopmeeuw, schedel
Kort: GBIF
Udbredelse indvandrer
Foto af kendetegn:
Sorthovedet måge kranium Flere billeder