Glat langhals (Lepas anatifera)

DE: Gewöhnliche Entenmuschel EN: Common goose barnacle NL: Eendenmossel