Lille kobbersneppe, vinge (Limosa lapponica (ala))

DE: Flügel Pfuhlschnepfe EN: Bar-tailed godwit, wing NL: Rosse grutto, vleugel
Kort: GBIF
Udbredelse indfødt
Foto af kendetegn:
Lille kobbersneppe, vinge Flere billeder